Vernieuwing openbare ruimte Meerwijk (IVORIM)

HomeProjectenVernieuwing openbare ruimte Meerwijk (IVORIM)

De gemeente Haarlem sorteert voor op  de klimaatverandering door een groot-onderhoudsopgave voor de openbare ruimte te koppelen aan een integrale klimaat- en gezondheidsopgave. De ontwerpers van CroonenBuro5 en de ingenieurs van Antea Group hebben daarin een integraal masterplan ontwikkeld voor de jaren `70 wijk Meerwijk. Hierin komen ontwerp, techniek en de omgeving samen. Het hoofddoel is een gezonde en klimaatadaptieve leefomgeving. Onder dit doel zijn 7 thema`s gekoppeld die zich opsplitsen in verschillende ambities.

Het ontwerp voorziet in een klimaatadaptieve inrichting door een kolkloos en verkoelend ontwerp. Het groen en de bomen zijn gemaximaliseerd en de verharding is zo veel mogelijk beperkt, maar liefst tot 35%.

 

Het kwalitatieve groen ligt in een brede groene band door de woonbuurt voor de deur. De brede asfaltstraten zijn vervangen door smalle eenrichtingsstraten met aan één zijde parkeren. Overig parkeren kan aan de randen op de grotere parkeerterreinen, die op loopafstand liggen.

 

Hemelwater wordt zo veel mogelijk kolkloos bovengronds geïnfiltreerd en gebufferd. Het water wordt opgevangen in de straten en de groene band waar het langzaam kan infiltreren. Bij hevige regenval zal het water getransporteerd worden naar de verschillende wadi`s in de buurt. Hierin kan het regenwater gebufferd worden of infiltreren in de bodem. Via een overloopsysteem bereikt overtollig hemelwater het oppervlaktewater aan de rand van de wijk.

 

In het ontwerp is ook rekening gehouden met wind. Koele en verfrissende zuidwesten zeewind kan via het groen en de wadi`s aan de randen de woonbuurt binnentrekken. In de buurt zijn de bomen rechtlijnig geplaatst, zodat de wind zich goed kan verplaatsen. De rechtlijnige bomen dienen eveneens als vliegroutes en foerageergebieden voor vogels en vleermuizen.