Venlo Manresa

HomeProjectenVenlo Manresa

Het voormalige retraite terrein Manresa in Venlo wordt herontwikkeld tot een nieuw eigentijds woongebied.  CroonenBuro5 heeft in nauwe samenwerking met Venterra het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Op de oostelijke steilrand van het plangegbied worden 40 appartementen gerealiseerd. Voor de architectenselectie heeft CroonenBuro5 een plan gepresenteerd met twee compacte woonvolumes met een minimale footprint. Beide volumes staan op een vergroende parkeerplint. De interactie met het groen middels lange en brede zichtlijnen vanuit de wijk, alsmede een optimalisatie in oriëntatie, bezonning en privacy bepalen de stedenbouwkundige opzet.

Het overgangsmoment van wijk naar steilrand is vertaald naar een expressieve architectuur van metselwerk volumes met golvende horizontale banden. De golvende  banden integreren de balkons en verzachten de overgang naar de bosrand van het plateau en de steilrand

OpdrachtgeverVenterra
Programma40 appartementen
Statusarchitectenselectie