HomeNieuws
Geplaats op 17 februari 2020 in Nieuws
Klimaatadaptieve en gezonde wijk in Haarlem

De ontwerpers van CB5 (CroonenBuro5) en de ingenieurs van Antea Group gaan samen met de gemeente Haarlem de uitdaging aan om een bestaande woonwijk met circa 3.000 huishoudens voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. De oorspronkelijke groot-onderhoudsopgave is aangegrepen om actuele opgaven te integreren. Dit zal leiden tot een integraal masterplan openbare ruimte…

Lees meer
Geplaats op 05 februari 2020
CB5 zet zich in voor een klimaatadaptieve en gezonde leefomgeving

Op vrijdag 31 januari 2020 hebben Mark van der Poll en Merijn van Loon een lezing gegeven voor het symposium ‘OntwerpLab voor de klimaat robuuste stad’. Dit Ontwerplab is een samenwerking van de Gemeente Eindhoven, TU/e en Waterschap De Dommel, waarin gezamenlijk praktische oplossingen worden uitgewerkt voor een stad waar het óók onder extreme weersomstandigheden…

Lees meer
Geplaats op 10 januari 2020
Vacature: Landschapsarchitect

Landschapsarchitect met affiniteit voor Stedenbouw Is landschap echt jouw ding, dan zit je bij ons op de eerste rang! CroonenBuro5 is een internationaal opererend ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en landschap. Ons ontwerpteam stedenbouw+landschap groeit razendsnel. Daarom zoeken we naar een landschapsarchitect met affiniteit voor stedenbouw die ons bureau komt versterken. Is landschap écht jouw ding?…

Lees meer
Geplaats op 06 december 2019 in Stedenbouw + Landschap
CroonenBuro5 wint prijsvraag Pendile-terrein te Eys!

Sinds de sloop van de vroegere meelgroothandel in 2009, ligt het Pendile- terrein te Eys braak. Het was de bedoeling dat hier huurwoningen gebouwd werden, maar dat plan stuitte op verzet van omwonenden. De gemeente heeft daarna de locatie aangekocht en samen met omwonenden en belanghebbenden een programma van eisen opgesteld. Vervolgens heeft de gemeente…

Lees meer
Geplaats op 13 november 2019 in Architectuur
De bouw van Park ZuytWillemsvaert fase 1 vordert

CroonenBuro5 ontwierp de bebouwing voor het nieuw woongebied aan de voormalige industriekade van Weert. De panden van de voormalige Wertha brouwerij en het Landbouwbelang zijn inmiddels gesloopt en er is gestart met de realisatie van de woningen in fase 1. Deze fase bestaat uit 5 woonblokken met ruim 163 appartementen en 6 grondgebonden woningen die…

Lees meer
Geplaats op 07 november 2019
Collega ontvangt prijs voor het beste afstudeerwerk

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst op de Amsterdamse Academie van Bouwkunst zijn de winnaars van de KuiperCompagnons Graduation Awards 2019 bekend gemaakt. Bij de bacheloropleidingen won onze collega stedenbouwer Tim Bachmayer. Hij studeerde af aan de Breda University of Applied Sciences met een plan om de zoutcavernes in Twente in te zetten voor de opslag van…

Lees meer
Geplaats op 06 september 2019
CroonenBuro5 neemt deel aan Continu Cup 2019

Op donderdag 5 september 2019 vond de 13e editie van de Continu Cup plaats. CroonenBuro5 was dit jaar voor de eerste keer aanwezig om het op te nemen tegen bedrijven uit de buurt en was met 10 collega’s goed vertegenwoordigd. Ondanks dat CroonenBuro5 niet met de felbegeerde beker naar huis ging, hebben we een gezellige…

Lees meer
Geplaats op 29 juli 2019 in Ruimtelijke Ordening
CroonenBuro5 groeit!

CroonenBuro5 breidt opnieuw uit. Team Ruimtelijke Ordening wordt sinds kort versterkt door een nieuwe projectmanager. Ir. Annemarie Hatzman MA is stedenbouwkundige en historicus. Annemarie draagt het liefst bij aan vraagstukken waar publieke en private belangen samenkomen. Ze legt graag de verbinding tussen ontwerp, visie en de planologische uitvoering; zowel bedenken wat het kan worden als hoe het…

Lees meer
Geplaats op 08 juli 2019 in Architectuur
Nieuwe woningbouwplannen in Limburg mogen meteen worden uitgevoerd mits behoefte is aangetoond!

Provincie Limburg heeft de rem van de woningmarkt gehaald omdat onderzoek onder Limburgse gemeenten heeft aangetoond dat de huidige regels te streng zijn. Als gevolg hiervan wordt een tekort aan huur- én koopwoningen in de hand wordt gewerkt. Nieuwe bouwplannen mogen voortaan meteen worden uitgevoerd als ze aantoonbaar voorzien in een behoefte en er geen…

Lees meer
Geplaats op 05 juli 2019 in Stedenbouw + Landschap
Ludo Hermans presenteert de toekomstige plannen voor het centrum van Tilburg aan CB5

Op woensdag 3 juli kreeg CroonenBuro5 een inspirerende rondleiding door de Spoorzone en de Piushaven te Tilburg. Onder begeleiding van gemeentelijk stedenbouwkundige Ludo Hermans startte de rondleiding bij het geheel verbouwde en gerenoveerde station met “kroepoek”-dak en het stationsplein. Het panorama op het volledige dak dat tussen (nu nog) de Lochal en de Polygonale loods…

Lees meer
Geplaats op 27 juni 2019
CroonenBuro5 en Gemeente Boekel trappen het participatietraject voor nieuwe Centrumvisie af

Gemeente Boekel heeft CroonenBuro5 geselecteerd als ontwerpbureau om de nieuwe gebiedsvisie voor Centrum Boekel op te stellen in samenwerking met bewoners en ondernemers. Op woensdagavond 12 juni 2019 vond de aftrap van dit proces plaats. Tijdens de eerste algemene bijeenkomst werd aan belangstellenden toegelicht dat Boekel een nieuwe centrumvisie nodig heeft, omdat daarmee richting kan…

Lees meer
Geplaats op 25 juni 2019 in Ruimtelijke Ordening
Update Welstandsnota Heusden (2019) vastgesteld en digitaal ontsloten

Het welstandsbeleid van de gemeente Heusden is opgesteld vanuit de overtuiging dat Welstandstoezicht noodzakelijk is voor de meest kwetsbare delen van de gemeente. Dit in het belang van een aantrekkelijke gebouwde omgeving. In Heusden is men nog steeds overtuigd van deze opvatting, maar een update van de Welstandsnota zorgt voor een vrijer beleid en laat…

Lees meer
Geplaats op 21 juni 2019 in Stedenbouw + Landschap
Publicatie RO-Magazine: Het nieuw Twents productielandschap

Aardbevingen in Groningen, discussies over schaliegas en ondergrondse CO2-opslag, warmte-koudeopslag, geothermie, gebiedsgericht grondwaterbeheer, ondergronds bouwen en de aanleg van nieuwe kabels en leidingen. Met name de energietransitie en klimaatadaptatie vragen om ingrepen in ons productielandschap. Daarbij speelt de ondergrond een grote rol en is duurzaam verbinden van deze ondergrond met bovengrondse ontwikkelingen cruciaal. Een ontwerpend…

Lees meer
Geplaats op 18 juni 2019 in Ruimtelijke Ordening
Omgevingswet biedt nieuw kansen voor bedrijven

Vanaf 2021 zal de nieuwe Omgevingswet van kracht zijn. Deze wet biedt nieuwe ondernemingskansen aan het bedrijfsleven. Het Omgevingsplan vervangt het huidige systeem met bestemmingsplannen en is een flexibeler kader, waarbinnen nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Daardoor is vooraf sneller een inschatting te maken van de kans van slagen van ontwikkelingen en wordt de proceduretijd drastisch verkort….

Lees meer
Geplaats op 14 juni 2019 in Stedenbouw + Landschap
Reconstructie Rode Dorp: kwaliteit toevoegen door slim aan te pakken

CroonenBuro5 heeft in opdracht van gemeente Alphen aan den Rijn een visualisatie gemaakt voor de mogelijke invulling van de openbare ruimte in Rode Dorp. Dankzij de samenwerking tussen gemeente Alphen aan den Rijn en woningcorporatie Woonforte is een ruimer straatprofiel mogelijk. Het resultaat is meer ruimte voor groen en parkeren in de straat. De partijen…

Lees meer
Geplaats op 06 juni 2019 in Architectuur
Polverpark Maastricht vordert gestaag!

In het hart van Maastricht ontwikkelt Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid B.V. nieuw groen woongebied. Door middel van een prijsvraag zijn diverse architectenbureaus uitgenodigd om een ontwerp te maken. Het ontwerp van CroonenBuro5 won en de uitvoering vordert gestaag. Het complex bestaat uit een drietal formele bouwblokken die zijn ingebed in een parkachtige omgeving. Alle drie de…

Lees meer
Geplaats op 27 mei 2019 in Nieuws
Provada: Are we fit for the future? Yes we are!

Provada is de grootste driedaagse vastgoedbeurs in Nederland die dit jaar voor de 15e keer plaatsvindt op 4, 5 en 6 juni. Dit jaar is het centraal thema: ‘Are we fit for the future?’ Dit thema is CroonenBuro5 op het lijf geschreven. Wilt u weten op welke manier wij vanuit onze expertise steentje bij dragen…

Lees meer
Geplaats op 23 mei 2019 in Stedenbouw + Landschap
CroonenBuro5 is stedenbouwkundige van de bedrijventerreinen in Almere

Almere heeft ruim 30 bedrijventerreinen verspreid door de stad. Op de helft van de terreinen zijn nog kavels beschikbaar. Het aantal vestigingsinitiatie-ven van geïnteresseerde toekomstige bedrijven neemt hierbij enorm toe en daarom vroeg Gemeente Almere ons om stedenbouwkundige ondersteuning en procesmatige coördinatie. CroonenBuro5 draagt zorg voor een goede stedenbouwkundige begeleiding van de initiatieven, het opstellen…

Lees meer
Geplaats op 20 mei 2019 in Stedenbouw + Landschap
CroonenBuro5, Antea Group en Gemeente Haarlem sorteren voor op klimaatverandering

Overheden in Nederland staan voor een grote opgave door de gevolgen van klimaatverandering. Naast wateroverlast, zal met door de toename van hitte en droogte de ruimtelijke opgaven gaan bepalen. Dalende grondwaterstanden, verzakkingen en afstervende natuur bleken de eerste voorbodes van de toekomst in Nederland als we hier niet op anticiperen. Gemeente Haarlem wil hierop voorsorteren…

Lees meer
Geplaats op 16 mei 2019 in Team
CroonenBuro5 groeit!

CroonenBuro5 heeft sinds maart 2019 drie nieuwe collega’s die ons team Stedenbouw in zowel Oosterhout als Maastricht komen versterken. Elk hebben ze hun eigen expertise en via deze weg laten we u graag kort kennis maken. Ir. Wietse Oostra is stedenbouwkundige met affiniteit voor maatschappelijke vraagstukken. Zijn passie is om bij te dragen aan de…

Lees meer
Geplaats op 07 mei 2019 in Architectuur
Zorgcentrum Panhuys bereikt hoogste punt

Zorgaanbieder Sevagram ontwikkelt een nieuw zorgcentrum in Hulsberg, gericht op het creëren van een veilige, herkenbare maar ook uitdagende woonomgeving voor 60 dementerende cliënten. CroonenBuro5 won de architectenselectie voor de nieuwbouw. In september 2018 is de bouw gestart en vorige week is het hoogste punt bereikt. Deel dit bericht Gerelateerd nieuws Lees meer CroonenBuro5 maakt…

Lees meer
Geplaats op 07 mei 2019 in Stedenbouw + Landschap
CroonenBuro5 heeft BREEAM-NL gebied expertise in huis

U kunt nu naast expertise op het gebied van BREEAM –NL voor gebouwen ook bij ons terecht voor BREEAM NL Gebied, want onze collega Remond Baselmans (stedenbouwkundige) heeft de titel ‘BREEAM-NL Gebied expert’ op zak. BREEAM NL Gebied beoordeelt de duurzaamheidprestatie van een gebiedsontwikkeling. De certificering stimuleert om na te denken over duurzame verbeteringen in de…

Lees meer
Geplaats op 07 november 2018 in Architectuur
CroonenBuro5 en White Door Architects winnen architectenselectie Freinetschool De Kolibrie

In Tielrode (BE) wordt voor Freinetschool De Kolibrie een nieuwe huisvesting gerealiseerd.
Croonenburo5 heeft in samenwerking met White Door Architects de selectie gewonnen.  Binnenkort wordt gestart met het voorlopig ontwerp. Eind 2019 moet de school open gaan.

Lees meer