croonenburo5

CroonenBuro 5

CroonenBuro5 is een bureau voor architectuur, stedenbouw en landschap en ruimtelijke ordening. We werken vanuit Maastricht en Oosterhout vanuit een multidisciplinaire benadering aan een breed portfolio in stedelijk en landelijk gebied. Onze focus ligt voor architectuur op woningbouw, kantoren, onderwijsgebouwen, zorg, publieke gebouwen en gemengde programma’s. Voor stedenbouw en ruimtelijke ordening werken we aan masterplannen, regionale knooppunten en recreatie. Met onze projecten richten wij ons op duurzame oplossingen voor de toekomst, hebben we veel aandacht voor de eigenheid van de context en de beleving van de gebruikers.
Onze opdrachtgevers staan hierbij centraal.

Laatste nieuws

Nieuwe woningbouwplannen in Limburg mogen meteen worden uitgevoerd mits behoefte is aangetoond!
Provincie Limburg heeft de rem van de woningmarkt gehaald omdat onderzoek onder Limburgse gemeenten heeft aangetoond dat de huidige regels...
Ludo Hermans presenteert de toekomstige plannen voor het centrum van Tilburg aan CB5
Op woensdag 3 juli kreeg CroonenBuro5 een inspirerende rondleiding door de Spoorzone en de Piushaven te Tilburg. Onder begeleiding van...
CroonenBuro5 en Gemeente Boekel trappen het participatietraject voor nieuwe Centrumvisie af
Gemeente Boekel heeft CroonenBuro5 geselecteerd als ontwerpbureau om de nieuwe gebiedsvisie voor Centrum Boekel op te stellen in samenwerking met...