Zorg
Speerpunt

Zorg

Ons bureau heeft een lange traditie in het werken met en voor zorginstellingen

 De ervaring heeft ons geleerd om in ons werk niet alleen uitstekende productkwaliteit te leveren, maar vooral ook aansluiting te zoeken bij de specifieke zorgsituatie en vastgoedfinanciële situatie. Onze adviseurs en ontwerpers zijn inhoudelijke deskundigen die weten wat er speelt in de zorgmarkt en in de wetgeving die van invloed is op het succes van gebieds- en gebouwontwikkelingen voor zowel transformatie als nieuwbouw. Dit vergemakkelijkt het samenwerkingsproces met uw vastgoeddeskundigen en zorgexperts.

Aanpak

Onze aanpak is gefocust op integrale advisering. Dat houdt in dat wij vanuit het beoogde eindresultaat bezien hoe onze deelproducten worden opgezet. Het product is dus niet leidend, maar het gewenste resultaat. Als adviseur stellen wij ons pro-actief op ten opzichte van het proces. Wij zijn kritisch in de richting van maatschappelijke partners en onderaannemers, opdat zij de meest efficiënte en financieel voordelige aanpak volgen. Ons bureau vervult hierin een brugfunctie tussen initiatiefnemer en overheid.