Wijkontwikkelingsplan

Wijkontwikkelingsplan

De vernieuwing van wijken en buurten staat in het middelpunt van de belangstelling. Overheden, corporaties, marktpartijen en bewoners, slaan de handen ineen om wijken en plekken te maken waarin mensen prettig en veilig kunnen wonen, werken en leren.

Een ingrijpende en complexe operatie waarin een goede regie, ontwerp en begeleiding van groot belang zijn. CroonenBuro5 heeft veel expertise in zowel ontwerp als proces. Wij zetten meerdere disciplines in: stedenbouw, architectuur en ruimtelijke ordening.
Daardoor kunnen we in de herstructurering een veelzijdige rol spelen en fungeren wij als ruimtelijk regisseur. Het ontwerp speelt daar een belangrijke rol in en is de inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen.

Deze veelzijdige rol komt ook terug op drie schaalniveaus:

  • Herstructureringsvisies op regionale schaal;
  • Gebiedsvisies voor de wijken;
  • Ingrepen op specifieke plekken in de wijken/strategische advisering op complexniveau