Stedenbouw
Pijler

Stedenbouw

Door een gedegen analyse en ontwerpend onderzoek maken wij duurzame plannen die gebiedseigen zijn en vernieuwend

Stedenbouw is het scharnierpunt binnen onze dienstverlening. Historische waarden zijn voor ons belangrijk. Door een gedegen analyse en ontwerpend onderzoek maken wij duurzame plannen die gebiedseigen zijn en vernieuwend. Het gaat om samenhang, om compositie, om verwevenheid, om onderlinge relaties, om groei en dynamiek, om structuur en proces. Vanuit een multidisciplinaire aanpak voor complexe ontwerpproblemen heeft CroonenBuro5 de afgelopen 60 jaar een rijk oeuvre opgedaan aan grootschalige stedelijke masterplanning in binnen en buitenland. 

Urban design

Stedenbouw bij CroonenBuro5 bestaat uit een groep creatieve ontwerpers met een bredere scope aan integrale projecten op het gebied van havens & waterfronten, gezondheidszorg, leisure&recreatie, luchthavens, bedrijventerreinen, retail, onderwijs en wonen. Onze ontwerpers hebben naast stedenbouw affiniteit met planeconomische, verkeerskundige en civiele vraagstukken in dorp, stad en buitengebied. Vanuit een stedenbouwkundige visie met conceptuele inslag maken we haalbare ambities waar en kunnen we doorpakken tot en met realisatie.

Ontwerpen is verbinden

Deze tijd vraagt om strategische ontwerpopgaven met effect op de lange termijn. Voor flexibele plannen, organische stedenbouw en participatietrajecten hebben we een gestroomlijnde aanpak ontwikkeld. Doordat we de taal spreken van (middel)grote en kleine gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en bouwers, zorg- en onderwijsinstellingen en grote bedrijven, maar ook beleggers treden we als ontwerpende discipline steeds vaker op als verbinder om ontwikkelingen van de grond te krijgen.