Ruimtelijke ontwikkeling
Pijler

Ruimtelijke ontwikkeling

CroonenBuro5 gaat uit van de mogelijkheden van de ruimte, de wensen van de samenleving en houdt rekening met gemeenschappelijke en individuele belangen.

Begeleiding en advisering

Wij maken ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk door begeleiding en advisering tijdens het gehele proces, het opstellen van de benodigde ruimtelijke plannen (structuur- en omgevingsvisies, bestemming- en omgevingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen), het uitvoeren van onderzoeken en juridische ondersteuning. In samenwerking met onze collega ’s van architectuur, stedenbouw en landschap maken wij ook welstandsnota’s, beeldkwaliteitplannen, landschapsontwikkelingsplannen en integrale ruimtelijke plannen voor stedelijk en landelijk gebied. Door onze multidisciplinaire inzet zijn wij in staat te adviseren over alle omgevingsaspecten en dit zorgvuldig te beschrijven, integraal te verwerken en tijdig in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en wetgeving. 

Omgevingswet

CroonenBuro5 is continu bezig met de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet. Wij adviseren en informeren u graag over de meest actuele ontwikkelingen. Wij helpen u in 4 stappen voorsorteren en anticiperen op de Omgevingswet. Voorsorteren kan bijvoorbeeld via ons ‘Bestemmingsplan à la omgevingswet’, de Omgevingsdialoog of de pilot Omgevingsvisie. We verbreden en verdiepen de kennis van uw medewerkers via ons Omgevingswetspel en via onze periodieke bijeenkomsten.

Ziet u, net als CroonenBuro5, de kansen die de Omgevingswet biedt? 

Meer informatie >

Producten

Wij staan voor heldere, transparante, gebruiksvriendelijke en duurzame plannen en producten. Wij kunnen de volgende plannen en producten voor u opstellen:

Bestemmingsplan
Omgevingsvisie
Omgevingsplan
Structuurvisie
Ruimtelijke onderbouwing
Welstandsnota
Beeldkwaliteitplan
Wijkontwikkelingsplan

​​Onderzoeken

Onderzoeken zijn vaak kaderstellend voor ruimtelijke initiatieven. Onderzoeken vallen uiteen in ruimtelijke, milieu/planologische en financiële onderzoeken. Om als ruimtelijke ontwikkelingsadviseur verantwoord aan de slag te gaan, zullen in een vroeg stadium de benodigde onderzoeken moeten worden verricht. Over hoe u daar in strategische zin mee om kunt gaan, kunnen wij u adviseren en begeleiden. Ons advies werkt tijd en kostenbesparend en voorkomt eventuele juridische missers.

Meer informatie >