Ruimtelijke onderbouwing

Uw initiatief past niet binnen het geldend bestemmingsplan: wij helpen u aan een goede ruimtelijke onderbouwing!

Om af te wijken van het geldende bestemmingsplan is een omgevingsvergunning nodig. Ter onderbouwing voor deze afwijking kan de gemeente vragen om een ruimtelijke onderbouwing. Deze onderbouwing maakt onderdeel uit van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Inhoud ruimtelijke onderbouwing

De ruimtelijke onderbouwing bestaat uit een beschrijving van het plan en een onderbouwing van de uitvoerbaarheid van het plan. Hierbij wordt onder andere getoets aan het bestaand beleid en de relevante omgevinsgaspecten. Indien gewenst zorgen wij voor de benodigde onderzoeken.

Ruimtelijke onderbouwing nodig?

Wilt u meer weten over een ruimtelijke onderbouwing of wilt u een offerte opvragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via 0162 - 48 7500.