Woonzorgzone Heerlerbaan, Heerlen
project

Woonzorgzone Heerlerbaan, Heerlen

Architectonisch ontwerp van een woonzorgzone Heerlerbaan, Heerlen

Gerelateerde pijlers:
Gerelateerde speerpunten:

De realisatie van de woonzorgzone omvat de eerste fase van de herontwikkeling van de wijk Heerlerbaan. De realisatie van het woonzorgcomplex komt voort uide samenwerking tussen woningstichting Weller en zorgverlener Sevagram. Sinds 2005 is CroonenBuro5 betrokken bij de architectonische uitwerking van deze bebouwingseenheid en het ontwerp van de parkachtige inrichting van de openbare ruimte.

De basisgedachte voor uitwerking van deze zone is de uitwerking van een twee-eenheid: twee onafhankelijk drielaagse bouwblokken die worden gekoppeld door een centraal gelegen transparant verbindend volume. Het centrale volume vormt de entree van zowel het woonblok van Weller als het woonzorgblok van Sevagram. Aan de parkzijde, op de kop van het woningbouwblok, met haar voeten in het park, staat een zevenlaags gebouwd accent. Hierin zijn 16 koopappartementen onder gebracht. De overige 52 appartementen in het woningbouwblok zijn huurappartementen. Het programma van het zorgdeel omvat een recreatieruimte, een medisch centrum, 5 groepswoningen en 69 zorgappartementen. CroonenBuro5 tekende voor het masterplan, het ontwerp van het park, architectuur en het interieurontwerp.

 

Beide bouwblokken zijn ontworpen als volumes zonder achterkanten. De woningen van beide volumes zijn zo veel als mogelijk georiënteerd op de parkachtige omgeving. Aan de binnenzijde van beide volumes is vormgegeven aan een ruime patio. Deze patio’s vormen als het ware de centrale huiskamer van het gebouw waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten in een mooie groene setting.