Westelijk terrein Visio, Grave
project

Westelijk terrein Visio, Grave

Vestingpark - Stadspark - Raampark

Gerelateerde pijlers:
Gerelateerde speerpunten:

Ideevorming westelijk terrein

In het najaar 2014 is door de gemeente Grave, Visio en CroonenBuro5 gestart met de ideevorming rondom het westelijk terrein. Met zijn 10 hectare is het terrein bijna net zo groot als de binnenstad van Grave. Het terrein ligt binnen de contouren van de oude vestingstad Grave en heeft een hoge historische waarde. Dat is nog steeds te zien op het terrein en het is de bedoeling om dat verder te versterken. Visio, de eigenaar van het terrein, denkt dat het vanwege de omvang en situering van het terrein goed is om samen met de gemeente Grave een visie te ontwikkelen die aansluit op de wensen van de locale gemeenschap. 

In vijf themagroepen met een brede vertegenwoordiging uit de maatschappij is gebrainstormd over allerlei aspecten die spelen rondom het terrein, zoals cultuurhistorie, verkeer, programma, water, landschap, toerisme en recreatie etc.. In de sessies is op een realistische manier gekeken naar de locatie. 
Twee items kwamen in alle sessies naar voren. Als belangrijkste kans werd gezien de historische versterking van het gebied, in het bijzonder de zone rond de Hampoort waar nog het meest van de historie herkenbaar is. Een belangrijke vraag hierbij is naar welke tijdsperiode terug wordt gegrepen, te meer omdat de zone altijd heel dynamisch is geweest. Een andere kans is het oplossen van de verkeersproblematiek van de N321 (Sint Elizabethstraat). Doordat het Visioterrein vrijkomt, ontstaan kansen om de weg aan te passen of te verleggen. Over het verleggen werd creatief meegedacht met betrekking tot het tracé, de uitwerking en de kosten. 
De uitkomsten van de vijf themasessies zijn samengevoegd in drie scenario’s. In de drie scenario’s zijn de te maken keuzes rond het gebied in beeld gebracht. De drie scenario’s met de titel Vestingpark, Stadspark en Raampark zijn opgebouwd rond drie tijdsbeelden, respectievelijk de vesting (periode 1750-1880), het Sint Elisabeth Rustoord (1880-1960) en deze tijd.

Vestingpark

In dit scenario staat het beleefbaar maken van de vestingwerken centraal. Door reconstructie wordt de schil van de vestingwerken opnieuw onderdeel van de vestingstad en wordt de potentie als toeristisch recreatieve trekpleister volop benut. Het verkeer en de bebouwing schikken zich binnen deze structuur.

Stadspark

Dit scenario combineert het tijdsbeeld van de vestingwerken met dat van het St. Elisabeths Rustoord. Structuren uit deze tijd komen samen in een centraal stadspark. Het verkeer en de bebouwing begeeft zich aan de randen van het gebied.

Raampark

Dit scenario geeft een eigentijdse inrichting aan het gebied. Bepalend zijn het volledig verleggen van de N321, het creëren van een verbinding met de Maas en het bieden van ruimte aan nieuwe (kostendragende) bebouwing. Waar mogelijk worden binnen deze opzet historische structuren teruggebracht.