Van instituut naar zorgboulevard
project

Van instituut naar zorgboulevard

Herontwikkeling terrein Mondriaan Zorggroep Heerlen: Stedenbouwkundig plan

Gerelateerde pijlers:
Gerelateerde speerpunten:

Het terrein van de Mondriaan Zorggroep aan de John F. Kennedylaan in Heerlen wordt herontwikkeld. De directe aanleiding voor de voorgenomen ontwikkeling is een veranderd inzicht met betrekking tot huisvesting voor zorgvragers in relatie tot beschikbare budgetten versus sociaal maatschappelijke tendensen die steeds verder kantelen in de richting van herinrichting van de gehele AWBZ zorg.

 Een deel van de panden is bouwtechnisch verouderd en niet meer passend binnen hedendaagse zorg. Daarnaast zijn zorgwoningen nodig die passen binnen de huidige zorgconcepten. In verschillende schetsstudies zijn de kansen en potenties van de herontwikkeling van de locatie onderzocht. Het eindresultaat is een centrale openbare ruimte die de zorggebouwen van Mondriaan aan elkaar bindt, in de vorm van een zorgboulevard. De centrale ruimte is gericht op ontmoeten en verbinden. De nieuwe openbare ruimte tussen de entree aan de John F. Kennedylaan en de Kloosterkensweg is gericht op dynamiek: hier liggen de functies en het is de verbindingsas naar de omgeving. Het grote grasveld tussen de gebouwen vormt een rustige verblijfsplek tussen de woongebouwen. Het hoogteverschil tussen beide ruimten wordt opgevangen door een royale trappartij die tevens de tribune vormt voor activiteiten op het grasveld. De vrijkomende locaties worden ingericht als parkgebied en het parkeren wordt geherstructureerd. De driehoek aan de westzijde wordt nieuwbouw gerealiseerd door een externe projectontwikkelaar.