Stedenbouwkundige visie verbeeldt nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden
project

Stedenbouwkundige visie verbeeldt nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden

Herontwikkeling terrein Mondriaan Zorggroep Vijverdaalseweg Maastricht: Stedenbouwkundig plan

Gerelateerde pijlers:
Gerelateerde speerpunten:

Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg met zo’n 40 locaties. Jaarlijks bieden ze zorg aan meer dan 9.000 mensen. Ze hebben speciale behandelingen voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische of psychiatrische klachten en voor mensen met verslavingsproblematiek. Daarnaast biedt Mondriaan forensische psychiatrie.

Herontwikkeling

Het terrein van de Mondriaan Zorggroep aan de Vijverdaalseweg in Maastricht wordt herontwikkeld. De directe aanleiding voor de voorgenomen  ontwikkeling is een veranderd inzicht met betrekking tot huisvesting voor zorgvragers in relatie tot beschikbare budgetten versus sociaal maatschappelijke tendensen die steeds verder kantelen in de richting van herinrichting van de gehele AWBZ zorg. Een deel van de panden is bouwtechnisch verouderd en niet meer passend binnen hedendaagse zorg. De vrijkomende ruimte, met name aan de zuidzijde en in de noordoosthoek, komt vrij voor nieuwe ontwikkelingen en functies op het terrein. In verschillende schetsstudies zijn de kansen en potenties van de herontwikkeling van de locatie onderzocht. De bestaande hoofdingang aan de Vijverdaalseweg wordt de entree van het zorgdeel van de locatie. Het cluster van zorggebouwen bevindt zich in een veilige en rustige parkachtige omgeving. Aan de zuidzijde hiervan bevinden zich nog twee ontwikkellocaties voor zorg- of zorggerelateerd programma.

Aan de zuidzijde gaat een stevige bomenlaan de woonbuurt op het zuidelijk deel van het terrein ontsluiten. De laan verbindt de locatie met het typerende heuvelland landschap aan de oostzijde. Een woonkasteel markeert de overgang naar het landschap. In de rustige door groen omgeven noordoosthoek zijn de mogelijkheden voor een crematiorium nader onderzocht.

Maastricht Vijverdaalseweg concept.jpg
Maastricht Vijverdaalseweg Mondriaangroep plankaart.jpg