Sportpark Den Donk
project

Sportpark Den Donk

Ruimte voor vitaliteit en gemeenschapszin

Gerelateerde pijlers:
Gerelateerde speerpunten:

De gemeente Oisterwijk is voornemens om het huidige zwembad en de sporthal te vervangen en heeft daarvoor een nieuwe locatie aangewezen: sportpark Den Donk in Oisterwijk. Op het sportpark zijn al meerdere sportverenigingen gevestigd en de komst van nieuwe voorzieningen zal leiden tot meer synergie. Ook de Scouting Oisterwijk moet een plek krijgen op het sportpark. CroonenBuro5 is door de gemeente Oisterwijk gevraagd om samen met de stakeholders van het sportpark en omwonenden het proces te doorlopen om tot een gedragen stedenbouwkundig model te komen.
 
Er zijn in totaal drie modellen opgesteld; de sportboulevard, het sportpark en het sportplein. De drie modellen zijn getoetst aan gezamenlijk opgestelde beoordelingscriteria en afgewogen in het afwegingskader. De voorkeur is uitgesproken voor het model sportboulevard. In dit model zijn het zwembad en de sporthal in het midden van het sportpark gesitueerd, zodat er een ware sportboulevard ontstaat waar verschillende verengingen aan zijn gelegen. Het parkeren wordt op de boulevard opgelost. De scouting vormt de staart van de boulevard en ligt op het grensvlak van sportpark en natuurgebied, waar Scouting Oisterwijk ook de voorkeur aan gaf. Het fietspad wordt losgekoppeld van de Sportlaan en als een fraaie laan door het sportpark heen getrokken, waarbij zij deels tussen de bestaande houtwallenstructuur komt te liggen. Dit levert niet alleen esthetisch gezien meerwaarde op voor het sportpark, maar het zorgt ook voor de onderlinge verbinding van de verschillende sportvoorzieningen en draagt bij aan een veiligere oplossing voor het langzame verkeer.

 

Maquette sportpark
Maquette sportplein

 

Het spreiden van de functies biedt ruimte om de druk op het sportpark evenrediger te verdelen en zorgt voor meer sociale controle achter in het sportpark. Vanaf de rotonde ontstaat er een spannende zichtlijn van de 2e orde naar het nieuwe gebouw. Er is gekozen voor één gebouw voor het zwembad en de sporthal, zodat dit leidt tot meer synergie en het gebouw ook aantrekkelijker is om te exploiteren. Het model sportboulevard is daarnaast goed faseerbaar in tijd en geld. Tot slot laat dit model ruimte voor toekomstige ontwikkelingen op het sportpark, zoals een fusie van de drie voetbalclubs, verplaatsing van de atletiekbaan en andere sportverenigingen naar het sportpark.

 

Stedenbouwkundige visie