Passantenhaven Bocholt
project

Passantenhaven Bocholt

Masterplan

Gerelateerde pijlers:
Gerelateerde speerpunten:

Met de opdrachtvraag voor het masterplan Passantenhaven voegt de gemeente Bocholt een nieuw hoofdstuk toe aan de oevers van de Zuid-Willemsvaart. Door het kaderen van de bestaande initiatieven en verkennen van ambities moet een samenhangend plan worden geformuleerd, waarmee het dorp zich in de toekomst nadrukkelijk aan het water gaat manifesteren. De historische barrière moet hiermee transformeren tot een bruisende plek die een verrijking vormt van het gemeentelijk weefsel. 

Een deel van de kanaalzone aan de Zuid-Willemsvaart in Bocholt wordt herontwikkeld en is zodoende aangewezen als projectzone. De projectzone is opgedeeld in vijf verschillende deelzones; de woonbootzone, het Passantenplein, de scheepswerf, de parkzone en de Sportlaan-Recreapark. 

Om tot een samenhangend geheel te komen, wenst de gemeente Bocholt allereerst een masterplan, waarin deze zones ruimtelijk en esthetisch ingepast worden en aansluiting vinden met de omgeving. Het masterplan dient als leidraad voor de verdere vormgeving en inrichting van de zones in de uitwerkingsfase. Het masterplan is zorgvuldig vormgegeven op basis van ideeën en wensen die bewoners, stakeholders en de gemeente hebben aangedragen. Dit heeft geresulteerd in het voorontwerp masterplan en uiteindelijk in het definitieve masterplan.

In het masterplan komen de elementen van het landschap, de bebouwing en de mobiliteit bij elkaar. Het gehele gebied bevat nu één visie dat op alle fronten is afgestemd op elkaar. Er is ruimte voor bebouwing op een logische plaats nabij de kern en het blauwe/groene netwerk. Vervolgens kan er elders ruimte voorzien worden voor verkeer en waterrecreatie. Uit het oogpunt van duurzaamheid is ook gekozen om slim om te gaan met waterbuffering en drainage op de beste locaties. Ook dit komt voort uit het ontwerpen op grote schaal.