Over langsstraten en dementie
project

Over langsstraten en dementie

Vossenberg Maasduinen, Kaatsheuvel - Stedenbouwkundig plan

In 1934 is op deze plek aan de Langsstraat het Missiehuis Sint Antonbius gesticht, in de jaren zestig / zeventig zijn een groot deel van de panden vervangen door nieuwbouw. De locatie is momenteel een beperkt toegankelijke groene enclave in het dorp. De cour, een door bomen omsloten groene open ruimte, aan de achterzijde is een waardevol historische element. De directe aanleiding voor de voorgenomen ontwikkeling is een veranderd inzicht met betrekking tot huisvesting voor zorgvragers in relatie tot beschikbare budgetten versus sociaal maatschappelijke tendensen die steeds verder kantelen in de richting van herinrichting van de gehele AWBZ zorg.

Programma

Op de locatie Vossenberg zal het bestaande zorgcomplex gefaseerd plaats gaan maken voor nieuwbouw van een parkachtige woonwijk op de locatie. Naast verschillende typen zorgwoningen (Maasduinen en woningcorporatie Casade) betreft het programma een school, een gezondheidscentrum en reguliere woningen. Met het meest zuidelijke deel van het ontwerp wordt ingespeeld op de bebouwing van het Langstraatverkaveling, een typisch lokale verkavelingstypologie. Het verkeer wordt aan de randen van de locatie opgelost, hierdoor ontstaat er tussen de gebouwen een auto vrije zone: een veilige woonstraat voor mensen met dementie. De bebouwing gelegen aan de cour biedt verschillende woonsferen passend bij de diverse doelgroepen. De cour blijft straks optimaal benut door de komst van de basisschool. Dit zorgt straks voor dynamiek.
 

Kaatsheuvel-Vossenberg-plankaart