Optimale benutting haven, Den Helder
project

Optimale benutting haven, Den Helder

Lange termijn uitvoeringsprogramma

In opdracht van STIG heeft CroonenBuro5 een stedenbouwkundige visualisatie gemaakt voor de optimale benutting van het bestaande havengebied (civiel en marine) in Den Helder tot 2030. Het doel is het versterken van de marktpositie van de haven en daarmee het stimuleren van de regionale en nationale economie en werkgelegenheid. Coöperatie tussen de civiele en de marinehaven wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor het versterken van de marktpositie.
Voor de marine staat het goed kunnen uitvoeren van haar primaire taak voorop; het bieden van veiligheid op en vanuit zee. Voor de provincie en gemeente is het primaire belang het versterken van de regionale economie en lokale werkgelegenheid. Port of Den Helder wil bestaande en nieuwe klanten faciliteren en stimuleren om, naast het maken van winst, economische groei in de haven mogelijk te maken. 

Vestigingsmogelijkheden

Om Den Helder en de regio te laten profiteren van de ontwikkeling op het gebied van offshore en offshore wind, is ruimte nodig. Het ontbreken van ruimte in de haven van Den Helder heeft in het verleden bij een aantal bedrijven reeds geleid tot vertrek naar andere regio’s. Directe uitbreiding in de zeehaven kent echter beperkingen of blijkt uitdagend. De ambitie van het uitvoeringsprogramma is om meer en betere vestigingsmogelijkheden te bieden aan bedrijven die voor hun bedrijfsproces behoefte hebben aan ruimte in de zeehaven. De zeehaven is immers de plek waar land en zee elkaar ontmoeten en vormt daarmee het bestaansrecht van den Helder als offshore logistieke hub. Als alle mogelijkheden voor het realiseren van extra ruimte optimaal uitgevoerd worden, ontstaan kansen. Hierbij moet rekening gehouden worden met zowel ruimte op het land, ruimte op het water en de beschikbare milieuruimte.

 
Het lange termijn uitvoeringsprogramma schetst een concreet toekomstbeeld van de haven. Het biedt onderling zekerheid om gezamenlijk keuzes te maken en aan belangstellende bedrijven te tonen welke mogelijkheden den Helder heeft. Het uitvoeringsprogramma toont met dit toekomstbeeld een stip aan de horizon en beschrijft compacte, overzichtelijke en beheersbare projecten waarmee meer ruimte beschikbaar komt in de zeehaven.

 

Haven Den Helder Plankaart
Haven Den Helder overview