Openheid in geborgenheid
project

Openheid in geborgenheid

Woonpark De Donksbergen, Duizel: Masterplan en programmatische studie

Lunet zorg ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Ruim 2.800 cliënten van alle leeftijden rekenen op Lunet zorg voor wonen en werk, dagbesteding en vrije tijd, voor 24/7 intensieve zorg of beperkte, incidentele ondersteuning. Dagelijks staan 2.500 professionals en 1.000 vrijwilligers voor hen klaar, op bijna 100 locaties of in de eigen of ouderlijke woning in regio Zuidoost-Brabant.

Herontwikkeling woonpark

De opdracht betreft de herontwikkeling van een bestaand woonpark. Op dit park wonen ongeveer 300 cliënten. Er is mogelijkheid tot een hotelfunctie, dagbestedingsfuncties, een zwembad en een groot natuurpark. Het park is onderdeel van een recreatieve route en het ligt aan een bosven. Met de herontwikkeling van het park blijven de natuurwaarden behouden en wordt de ecologische kwaliteit versterkt. De doelgroep is voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Er is een zorgvuldige fasering gekozen zodat er zo min mogelijk gebruik gemaakt hoeft te worden van tijdelijke huisvesting en de bewoners dus zo min mogelijk hoeven te verhuizen. Met het ontwerp wordt een nieuwe visuele verbinding gecreëerd tussen de dorpskern, het woonpark en het natuurgebied, zodat synergie kan ontstaan. Daarnaast wordt de relatie met Park Vital, een groot welnessresort, gezien als kans. Eerder maakte CroonenBuro5 hiervoor al het bestemmingsplan. 
 

Duizel LunetZorg Plankaart
Duizel LunetZorg impressie