Oostelijk terrein Visio, Grave
project

Oostelijk terrein Visio, Grave

Stedenbouwkundig plan en planologische en juridische begeleiding

Gerelateerde speerpunten:

Realisatie school en woonbuurt op oostelijk terrein

Momenteel is Visio bezig met de realisatie van een nieuwe school met zorgwoningen aan de Jan van Cuijkdijk voor een aantal leerlingen. Voor de zomervakantie hoopt Visio de bouw van de school af te ronden. Dan worden alle activiteiten op het westelijk terrein overgehuisd en staan de oude gebouwen leeg.

CroonenBuro5 heeft voor het oostelijk terrein een stedenbouwkundig plan gemaakt en vervolgens het proces planologisch en juridisch begeleid. Antea Group heeft gedurende het proces civieltechnische input geleverd en is nu betrokken bij de uitvoering van de openbare ruimte.
Daarnaast heeft CroonenBuro5 de ‘onbebouwde’ ruimte van het oostelijk terrein ontworpen. Deze bestond uit de buitenruimten bij de school en de openbare ruimte van de woonbuurt. Antea Group heeft gedurende het proces civieltechnische input geleverd en is nu betrokken bij de uitvoering van de openbare ruimte.
Het ontwerp is afgestemd op de doelgroep van blinde en slechtziende kinderen. Enerzijds is er rekening gehouden met de veiligheid van deze doelgroep, anderzijds is de buurt zoveel mogelijk ontworpen als een gewone woonbuurt. Voor de kinderen is het schoolterrein en de woonbuurt een veilige leeromgeving om te leren omgaan met hun beperking.
De buitenruimte van de school bestaan uit een multifunctioneel sportveld (200-meter-baan, kunstgrasveld, speelveld, pannaveld en diverse speeltoestellen), drie speelplaatsen voor de verschillende leeftijdsgroepen, een belevingstuin, een parkeerplaats voor personeel en een kiss&ride. Doordat bijna alle kinderen worden gebracht door taxi’s en busjes heeft de kiss&ride een zeer specifiek ontwerp gekregen, hiervoor is gebruik gemaakt van praktijkervaringen bij andere scholen van Visio.