Maastricht Aachen Airport
project

Maastricht Aachen Airport

Specialist in het ontwerp en advies van luchthavens en naastgelegen ontwikkelingen.

Gerelateerde pijlers:
Gerelateerde speerpunten:

CroonenBuro5 is al geruime tijd als integraal adviseur betrokken bij de ontwikkelingen rondom de luchthaven Maastricht Aachen Airport. Zo zijn al meerdere bestemmingsplannen binnen de gemeenten Beek en Meerssen rondom de luchthaven opgesteld. Zo ook het bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, dit bestemmingsplan voorziet in de herinrichting van de bestaande luchthaven alsmede de ontwikkeling van een nieuw aansluitend bedrijventerrein. Het bedrijventerrein is circa 100 ha groot en is bedoeld voor luchthavengebonden en niet-luchthavengebonden bedrijven. 

Op dit moment wordt het bestemmingsplan herzien in een bestemmingsplan AviationValley gericht op de ontwikkelingen rondom het bedrijventerrein en een bestemmingsplan gericht op de Luchthaven. 

Kenmerkend voor het bedrijventerrein zijn de centrale groengebieden, waarin gedeeltelijk natuurcompensatie plaatsvindt, alsmede de daardoor bereikte verdeling van het terrein in clusters. Het bestemmingsplan wordt opgezet als globaal eindplan met directe bouwtitel, waardoor flexibel kan worden ingespeeld op uitgiftevragen, bouwinitiatieven en wisselende marktontwikkelingen.