Houtskoolschets Woonzorgzone Visio, Grave
project

Houtskoolschets Woonzorgzone Visio, Grave

Een slimme en inspirerende verkenning

Gerelateerde pijlers:
Gerelateerde speerpunten:

Visio en Grave

Grave kent een 150 jaar lange historie waar het gaat om de hulpverlening aan blinde en slechtziende mensen. Het ‘blindeninstituut’ is wat dat betreft een begrip in Grave en de verre omstreken. Het instituut in Grave is onderdeel van de nationaal opererende zorgverlener Koninklijke Visio, een instelling die streeft naar professionele dienstverlening in een geoptimaliseerde setting.
Maar de tijden veranderen, de zorg en dienstverlening gebeurt steeds meer bij de kinderen thuis en op de scholen. Liefst 80% van de leerlingen in de regio zit op regulier onderwijs in hun eigen omgeving, en woont dus gewoon thuis. Een kleine groep kinderen maakt gebruik van het onderwijs in Grave, een nog kleinere groep woont nog op het terrein. 
De onderwijsgebouwen, de wooneenheden en de kantoren op het terrein zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de huidige normen. Bovendien staat een deel van het vastgoed leeg of is verhuurd aan partijen die soms geen enkele relatie hebben met de dienstverlening van Visio. Door deze ontwikkelingen is het huidige terrein van circa 14 hectare veel te groot geworden voor Visio. 

De houtskoolschets

In 2011 heeft CroonenBuro5 in opdracht van Visio een houtskoolschets gemaakt. De houtskoolschets is geen uitgekauwd en dichtgetimmerd plan, maar veel meer een slimme en inspirerende verkenning van de herontwikkelingsmogelijkheden van de locatie. De schets houdt rekening met de belangen van verschillende partijen zoals Visio, de gemeente, omwonenden en de cultuurhistorische stichting Graeft Voort. 

De belangrijkste conclusie was dat Visio al zijn activiteiten, een school en zorgwoningen, kon verplaatsen naar het oostelijk deel van het terrein. Naast het Visioprogramma blijft er ruimte over voor reguliere woningbouw, daarmee wordt Visio onderdeel van een woonbuurt, een belangrijke wens van Visio. De realisatie van een nieuwe school past binnen het bestemmingsplan en kan op korte termijn opgepakt worden.
Daarmee komt het westelijke deel van het terrein, circa 10 hectare tegen de historische binnenstad van Grave, vrij voor andere functies. Het westelijk terrein biedt volop kansen voor de kern Grave: voor herstel van vestingwerken, het oplossen van de parkeer- en verkeersproblematiek, het maken van een stadspark en het toevoegen van programma (wonen, maatschappelijke, toeristische en recreatieve voorzieningen). 
Deze houtkoolschets is de basis geweest voor het in gesprek gaan met de gemeente Grave. Sindsdien voelen de partijen samen de verantwoordelijkheid om te komen tot een goede ontwikkeling voor het Visioterrein.