Heerlen Hospice de Mantel
project

Heerlen Hospice de Mantel

Monumentaal bouwvolume behoed voor sloop en geschikt gemaakt voor ondersteunende voorzieningen hospice

Gerelateerde pijlers:
Gerelateerde speerpunten:
Labels:

Wonen Heerlen heeft voor de realisatie van het hospice een karakteristiek pand aangekocht op de hoek van de Pater Romboutslaan en de Pijnsweg. De hoofdmassa van het bestaande woonhuis stamt ook uit het begin van de 20e eeuw en maakt deel uit van de historische lintbebouwing van de Pijnsweg. Deze historische context en de karakteristieke verschijningsvorm van het pand heeft ons bewogen om het monumentale bouwvolume aan de Pijnsweg te behoeden voor de sloop en geschikt te maken voor de ondersteunende voorzieningen van de hospice. In het bestaande monumentale bouwvolume zijn kantoor- en vergaderruimtes voor het personeel en de woonkamer voor de bewoners ondergebracht. Ten behoeve van de zorgkamers is aanvullend nieuwbouw gerealiseerd. De nieuwbouw ligt evenwijdig aan het bestaande hoofdvolume aan de achterzijde van het perceel. Het nieuwbouw volume oriënteert zich met het dakterras van de logeerkamers op de Pater Romboutslaan, maar onderscheidt zich in haar materialisering in western red cedar geveldelen in het nieuwe straatbeeld. Een transparant eenlaags verbindingselement koppelt de nieuwbouw aan het bestaande hoofdvolume. Dit verbindingselement verdeelt het grote perceel in twee intieme binnenhoven waar de zes zorgkamers op uitkijken.