Gemeentelijke Structuurvisie Bernheze
project

Gemeentelijke Structuurvisie Bernheze

Opstellen Gemeentelijke structuurvisie voor de vijf kernen van de gemeente Bernheze

De gemeente Bernheze heeft een landelijk karakter waarin, naast landbouwgebieden, natuur- en bosgebieden en water domineren. De vijf kernen vormen relatief kleine stedelijke gebieden die gesitueerd zijn in en rondom een groen middengebied. De gemeente vormt een landelijke gebied tussen de stedelijke gebieden van ’s-Hertogenbosch, Oss, Uden-Veghel en Schijndel. Met de Structuurvisie wordt een belangrijke strategisch stap gezet naar een vitale gemeente waar het goed wonen, werken en leven is voor jong en oud. Met behulp van de Structuurvisie wordt getracht bedreigingen om te buigen in kansen en kansen om te zetten in concrete activiteiten. Daarmee is het in Bernheze ook in de toekomst ‘prettig samenleven in een oase van rust en ruimte’.