Gebiedsontwikkeling Koningsven - De Diepen
project

Gebiedsontwikkeling Koningsven - De Diepen

De naam Koningsven-De Diepen staat voor een gebiedsontwikkeling in de gemeente Gennep. Aan de voet van het Duitse Reichswald wordt een nieuw natuurgebied ingericht naar voorbeeld van de situatie van 100 jaar geleden.

Gerelateerde pijlers:
Gerelateerde speerpunten:

Aan de voet van de stuwwal van het Duitse Reichswald liggen de gebieden “Koningsven”, “De Diepen” en de bestaande zandwinning “De Banen”. Deze gebieden maken onderdeel uit van de “Lob van Gennep”, een gebied van bijna 3.000 ha tussen Gennep en het Duitse Reichswald, waar het vigerende beleid is gericht op een gebiedsontwikkeling in het kader van onder andere de Reconstructie en waar functies als landbouw, (nieuwe) natuur, water en toeristisch-recreatieve ontwikkeling een plek moeten krijgen.

Bestemmingsplan

CroonenBuro5 heeft het bestemmingsplan opgesteld om de gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. De natuur staat hierbij centraal, maar er is ook ruimte voor recreatie. Onderdeel van het planvoornemen is het realiseren van voorzieningen die vooral gericht zijn op beleving van het gebied en de natuur: laarzen- en vlonderpaden en wandelroutes met bijvoorbeeld uitzichtpunten. Het bestemmingsplan is op 17 februari 2014 vastgesteld.