Daelzicht te Heel
project

Daelzicht te Heel

Van instellingsterrein tot dorpsplein Notitie beeldkwaliteit Daelzicht te Heel

Gerelateerde speerpunten:

Stichting Daelzicht wenst haar terreinen in Heel te herstructureren;

Van een gesloten karakter groeien naar een meer open karakter

De stedenbouwkundige visie voor het beeldkwaliteitplan voor het Zuidelijke deel heeft daarom de volgende uitgangspunten. Het verbinden van de identiteit met de dorpskern, het verankeren van de locatie in de omgeving en het benoemen en verbinden van 4 identiteitsrijke verblijfsgebieden.

Met de Notitie Beeldkwaliteit heeft Daelzicht een inspiratiekader gekregen om haar instellingsterrein in de toekomst te transformeren, zodat deze weer aansluit bij de missie en visie op het gebied van zorg en vastgoed. Op het terrein bevinden zich circa 17 gebouwen en het terrein is circa 100 hectare groot.

De notitie Beeldkwaliteit is via naaststaande link te downloaden

Stedenbouwkundig concept Daelzicht Heel

Stedenbouwkundig plan Daelzicht Heel