Bestemmingsplan Dorst, herziening 1 (De Vliert) (De Boswachterij)
project

Bestemmingsplan Dorst, herziening 1 (De Vliert) (De Boswachterij)

Bestemmingsplan voor nieuwbouwwijk in Dorst, gemeente Oosterhout

Gerelateerde pijlers:
Gerelateerde speerpunten:

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de een woningbouwontwikkeling van ca. 100 woningen aan de westzijde van Dorst, gemeente Oosterhout.

Het bestemmingsplan biedt een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het gebruik en de bebouwing binnen het plangebied. Er zijn specifieke regelingen opgenomen om het groen karakter van het stedenbouwkundig plan te behouden. Daarnaast zijn er voor drie locaties afwijkende bebouwingsmogelijkheden opgenomen, waardoor binnen het plangebied 3 'specials' gebouwd kunnen worden.

inrichtingsplan De Boswachterij Dorst