Bestemmingsplan Buitengebied Bergeijk
project

Bestemmingsplan Buitengebied Bergeijk

De afgelopen jaren is intensief met de gemeente Bergeijk samengewerkt om een nieuw bestemmingsplan voor het gehele Buitengebied van Bergeijk op te stellen.

Gerelateerde pijlers:
Gerelateerde speerpunten:

CroonenBuro5 heeft in 2010-2011 samen met de gemeente Bergeijk het Bestemmingsplan Buitengebied Bergeijk 2011 opgesteld. Dit betrof de integrale herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied 1996. Het plangebied omvat vrijwel het gehele buiten de bebouwde kom gelegen gebied van de gemeente en bestaat uit agrarisch gebied, bosgebied, natuurgebied en een afwisseling van agrarische, niet-agrarische en woonfuncties. 

Hiermee is een juridische regeling voor het gehele buitengebied gemaakt waarin bestaande rechten zijn gerespecteerd, maar ook nieuwe gewenste ontwikkelingen zijn mogelijk gemaakt.

In 2013-2014 is een herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Bergeijk 2011’ gemaakt: ‘Herziening Buitengebied Bergeijk 2014’. Dit bestemmingsplan voorziet in een aanpassing van het bestemmingsplan Buitengebied Bergeijk 2011 aan de reactieve aanwijzing die er door de Provincie Noord-Brabant op gegeven is en de uitspraak van Raad van State met betrekking tot de tegen het plan ingestelde beroepen. Daarnaast voorziet dit bestemmingsplan in de integratie van recent vastgesteld beleid, waaronder erfgoedbeleid en een aantal correcties en wijzigingen, waaronder verwerking van het projectplan Beekherstel Beekloop.

Momenteel werken wij samen met de gemeente aan een thematische herziening voor het buitengebied in het kader van de doorvertaling van de provinciale Verordening ruimte 2014. In de loop van 2015 zal deze herziening te raadplegen zijn via de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl