Bestemmingsplan Blankenstein, Ezinge en Spoorzone
project

Bestemmingsplan Blankenstein, Ezinge en Spoorzone

CroonenBuro5 heeft voor de gemeente Meppel het bestemmingsplan ‘Blankenstein, Ezinge en Spoorzone’ opgesteld. Met dit bestemmingsplan is de realisatie van het onderwijspark Ezinge juridisch en planologisch mogelijk gemaakt.

Gerelateerde pijlers:
Gerelateerde speerpunten:

Het plangebied omvat het bedrijvenpark Blankenstein, de Ezingerbuurt, het (voormalige) bedrijventerrein en sportpark Ezinge en de Spoorzone ten oosten van het station, afgekort BES. Daarnaast maken een gedeelte van de rijksweg A32 en het volkstuinencomplex aan de Blankensteinweg deel uit van het plangebied van dit bestemmingsplan. 

De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is tweeledig. Enerzijds past het opstellen van een nieuw  bestemmingsplan binnen het traject van actualisering en digitalisering van bestemmingsplannen, dat door de gemeente Meppel is ingezet. Daarnaast maakt het bestemmingsplan enkele ontwikkelingen mogelijk, waaronder Onderwijspark Ezinge, dat op 19 november 2014 door Koning Willem-Alexander feestelijk is geopend. Ook zijn op de onbebouwde kavels aan de noordzijde van het bedrijvenpark Blankenstein uitbreidingen van het bedrijvenpark voorzien. Naast het opstellen van het bestemmingsplan is CroonenBuro5 betrokken geweest bij het uitvoeren en coördineren van diverse onderzoeken.