Bestemmingsplan Biomassacentrale Waalwijk
project

Bestemmingsplan Biomassacentrale Waalwijk

CroonenBuro5 heeft het bestemmingsplan voor de biomassacentrale in Waalwijk opgesteld

In het noordoostelijke deel van de gemeente Waalwijk, rondom de gesloten vuilstortlocatie, ligt het Ecopark Waalwijk. Dit park bestaat uit een groot oppervlak aan zonnepanelen op de voormalige vuilstort en enkele windmolens in de directe omgeving daarvan. 

De gemeente Waalwijk heeft met de opkomst van nieuwe vormen van duurzame energie de wens geuit om het Ecopark uit te breiden met nieuwe voorzieningen. Met enkele initiatiefnemers is het plan opgezet om bij het bestaande Ecopark een biomassacentrale en algenkweekvijvers op te richten. De realisatie van een vergistinginstallatie voor biomassa in combinatie met de oprichting van algenkweekvijvers sluit eveneens aan bij de plannen voor het Ecopark, waar al installaties zijn geplaatst voor het opwekken van duurzame energie uit zon en uit wind. Biomassa was een nog ontbrekende vorm van duurzame energieopwekking op het Ecopark.

CroonenBuro5 heeft in samenwerking met de gemeente Waalwijk en de initiatiefnemer het bestemmingsplan voor dit innovatieve project opgesteld en tevens de aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.- beoordeling verzorgd. Zo hebben wij een bijdrage kunnen leveren aan dit prachtige, duurzame initiatief wat geheel past binnen de visie van de gemeente om meer duurzame ontwikkelingen te promoten.