Bedrijventerrein De Krogten, Emer, Hintelaken te Breda
project

Bedrijventerrein De Krogten, Emer, Hintelaken te Breda

Duurzaam werklandschap

Gerelateerde speerpunten:

Het bedrijvengebied de Krogten, Emer, Hintelaken in Breda is een verouderd bedrijvengebied waarbij de uitstraling zeer te wensen overlaat. Het tegengaan van leegstand en vernieuwing komt niet of nauwelijks op gang. Op sommige plekken maakt het een verpauperde indruk. CroonenBuro5 heeft samen met Antea Group een studie verricht naar de groei van een duurzame hoofdstructuur, met als ambitie een vernieuwd werklandschap met uitstraling te realiseren.
Belangrijke (boven)stadse structuren zijn daarbij als ordenende factoren benoemd:

  • duidelijk gezicht van bedrijven naar de noordelijke rondweg;
  • het ‘parkwaykarakter’ langs Emerparklaan versterken: een overgang van bedrijven in een groene setting;
  • een robuuste EVZ langs rivier de Mark;
  • meervoudig gebruik Emerput, ook andere functies naast natuur en wateropvang.

De rivier de Mark wordt de drager binnen het plangebied. Een robuuste EVZ begeleidt de rivier. De EVZ levert een robuuste groen-blauwe structuur met mogelijkheden voor recreatieve functies. De Markzone geeft het totale gebied een nieuwe uitstraling. 
Wegen en gebouwen zijn zodanig gepositioneerd dat hiervan optimaal gebruik kan worden gemaakt. In de Emerput kan ook ruimte worden benut met bedrijven die een representatieve plek willen aan het water. De oever aan de zijde van het bedrijvengebied kan geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere functies.

Door te starten met een slimme structurele aanpak voor vernieuwing kan het verouderde eenvormige bedrijvengebied worden getransformeerd naar een duurzaam werklandschap.