Bedrijvenpark Laarakker Cuijk
project

Bedrijvenpark Laarakker Cuijk

Integrale advisering

Gerelateerde speerpunten:
Labels:

De ontwikkeling van het Bedrijvenpark Laarakker is een ontwerpproces van jaren. Het oorspronkelijke stedenbouwkundige ontwerp en beeldkwaliteitplan zijn planologisch en juridisch geregeld in het bestemmingsplan Bedrijvenpark Laarakker Noord, alleen eerder opgesteld door CroonenBuro5.
De uitgifte van kavels is van start gegaan. Het eerste bouwplan, de brandweerkazerne aan de Oeffeltseweg, is inmiddels gerealiseerd. Daarnaast zijn er enkele plannen in ontwikkeling.

Meer vrijheden en flexibiliteit

Vanuit de huidige markt is er de wens voor meer flexibiliteit in de planvorming zodat sneller ingespeeld kan worden op de vragen uit de markt. De uitgifte van bedrijfskavels is maatwerk, hetzelfde geldt voor het bouwplan. Het huidige bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan bieden hiervoor niet genoeg vrijheden, de verouderde plannen worden herzien.
Ook is gebleken dat verschillende bedrijven interesse hebben om zich te vestigen op het zuidelijk deel van het bedrijvenpark. Omdat op deze gronden nog een agrarische bestemming rustte, is ook Laarakker Zuid van een bedrijfsbestemming voorzien in het bestemmingsplan Laarakker Zuid zodat de ontwikkeling en uitgifte van het gedeelte van het bedrijvenpark ten zuiden van de Oeffeltseweg in de tijd naar voren kan worden gehaald. 
CroonenBuro5 heeft naast het nieuwe beeldkwaliteitplan, het bestemmingsplan Laarakker Zuid opgesteld, de bijbehorende onderzoeken en planMER gecoördineerd en het bestemmingsplan Geluidzone Laarakker opgesteld.

Beeldkwaliteitplan 2.0

Het nieuwe beeldkwaliteitplan is meer faciliterend en inspirerend naar de toekomstige ondernemers. Er zijn meer individuele vrijheden voor de ondernemers en er wordt meer gestuurd op kwalitatieve hoofdlijnen. Het Beeldkwaliteitplan Bedrijvenpark Laarakker is een inspirerende visie op de beeldkwaliteit. Een visie die ondernemers niet belemmert maar vooral uitnodigt om te investeren in Bedrijvenpark Laarakker en om hun ambities waar te maken.

Ambities

De plannen voor Bedrijvenpark Laarakker zijn gericht op de volgende pijlers:

  • flexibiliteit in uitgifte kavels;
  • vrijheid voor ondernemers;
  • efficiënte bedrijfsprocessen;
  • kwalitatief bedrijvenpark;
  • landschappelijke inpassing
  • integrale duurzaamheid.

Bedrijvenpark Laarakker ligt direct aan de snelweg A73 bij Cuijk, nabij spoor, water en vliegveld en dichtbij het Ruhrgebied in Duitsland. Het totale terrein heeft een uitgeefbaar oppervlak van circa 66 hectare, waarvan ongeveer 28 hectare bestemd is voor uitgifte aan bedrijven tot en met milieucategorie 5.2. Kavels kunnen voorlopig in elke maatvoering worden gerealiseerd.