Rioolwater verwarmt zwembad nieuw Tijenraan in Raalte.
Nieuws

Rioolwater verwarmt zwembad nieuw Tijenraan in Raalte.

5 juni 2015

CroonenBuro5 ontwerpt duurzame stedenbouwkundige kaders voor aanbesteding DBM-contract.

Gerelateerde speerpunten:

Het doel van deze kaders is om de herkenbaarheid en ruimtelijke kwaliteit voor Nieuw-Tijenraan te waarborgen. De focus ligt daarbij op het vastleggen van de kwaliteitseisen voor de gebouwen en de openbare ruimte en de ambities voor duurzaamheid. Hiermee wordt een inspiratiekader geboden voor toekomstige ontwikkelingen. De stedenbouwkundige en planologische randvoorwaarden, het inrichtingsplan en een uitvoeringsparagraaf met inzicht in kosten, planning, fasering en risico’s zijn gevat in een bondige notitie. Deze notitie, die de basis vormt voor de aanbesteding van het DBM-contract, is in opdracht van de gemeente Raalte door CroonenBuro5 en Antea Group opgesteld.

De gemeente Raalte heeft recentelijk vijf bedrijven uitgenodigd om een aanbieding te doen voor de opdracht om het nieuwe multifunctionele en duurzame sportcentrum Nieuw-Tijenraan te realiseren. De start van de bouw wordt voorzien na de zomer van 2016 en de oplevering is gepland in december 2017. 

In Nieuw-Tijenraan komen een zwembad met drie baden, twee sporthallen, een biljartcentrum, een fitnessruimte en bijbehorende voorzieningen zoals horeca en kantoorruimte. Het zwembad  van Nieuw-Tijenraan wordt verwarmd door de restwarmte van het rioolwater van Waterschap Groot Salland. Om de warmtewinning uit het gezuiverde rioolwater mogelijk te maken, wordt maximaal 40.000 liter water per uur vanaf de rioolwaterzuivering verderop naar Nieuw-Tijenraan gepompt. Via warmtewisselaars wordt 6 tot 7 graden aan dit water onttrokken voordat het teruggepompt wordt naar de rioolwaterzuivering. Vier warmtepompen brengen het water naar 45°C. Hiermee worden de verschillende zwembaden in Nieuw-Tijenraan verwarmd.

Voor meer informatie: Mark van der Poll.