Nieuwsbrief Bedrijventerreinen
Nieuws

Nieuwsbrief Bedrijventerreinen

22 januari 2015

Hoe faciliteer je ondernemerschap en ontwikkelingen?

Gerelateerde speerpunten:

Bijeenkomst het moet en kan anders met bedrijven en bedrijventerreinen

Herkent u zich in: 
“Mijn bedrijf loopt vast, herstructurering komt niet op gang, een structuurvisie/ beleid op bedrijventerrein ontbreekt, de vastgoedwaarde van mijn pand holt achteruit, leegstand en verloedering liggen op de loer” of in “Welke kansen zijn er? Hoe komen we gezamenlijk tot waarde en groei? Is er voldoende milieuruimte? Hoe organiseren we ontwikkelingen van bedrijventerreinen of herstructurering? Eén gezamenlijke omgevingsvergunning bedrijvenpark? Welke stappen moeten we hiervoor zetten en wat vergt dit van alle stakeholders?”

Stelt u zich dergelijke vragen, dan raden wij u aan de nieuwsbrief te downloaden.