Industrieel gebied wordt groen stadsdeel Veurne
Nieuws

Industrieel gebied wordt groen stadsdeel Veurne

23 maart 2017
Gerelateerde pijlers:

Het terrein van de voormalige suikerfabriek bij de Vlaamse stad Veurne krijgt een herbestemming als nieuw, groen stadsdeel. De transformatie vindt plaats volgens een masterplan van team ‘ Suikerpark’, met onder andere CroonenBuro5 als stedenbouwkundige, onder leiding van projectontwikkelaar ION.

Het masterplan Suikerpark is door de stad Veurne en WVI, de eigenaar van het gebied, aangewezen als winnaar in een  PPS-competitie.

Het suikerfabriekterrein beslaat 133.000 m2 en ligt iets ten westen van het historische stadscentrum van Veurne. Het terrein heeft tot 2005 zijn industriële functie behouden; nu wordt het getransformeerd naar een gebied met een multifunctioneel karakter.

Gevarieerd aanbod

Het toekomstige stadsdeel moet een mix van wonen, werken, detailhandel, groene pleinen en een natuurpark gaan bieden. Er komt een gevarieerd woningenaanbod met onder meer appartementen, rijwoningen en aangepaste woningen.

Verder is er plaats voor start-ups, werkateliers, horeca en winkels die een aanvulling vormen op het aanbod in de binnenstad. Hart van het nieuwe woon- en werkgebied wordt het Suikerplein. Een nieuwe fietsbrug over de Lovaart en een groene fiets- en wandelas zorgen voor de verbinding met de historische binnenstad van Veurne.

Inzet landschap

Het landschap wordt bepaald door de veelheid aan dijken en waterbekkens; deze restanten van het industriële verleden worden in het plan functioneel ingezet.

Het plan zet het lijnenspel van de ‘industriële’ dijken door tot in de nieuwe woonomgeving. Ze worden ingezet om een vloeiende overgang te maken tussen bebouwing, park- en natuurlandschap; tevens vormen ze een middel om diverse verblijfsplekken te creëren.

De bezinkbekkens bieden naast een landschappelijke kwaliteit een bijdrage aan de waterhuishouding in het gebied. Ze vormen als waterbuffers een onderdeel van een plan om (regen)wateroverlast te reduceren. Infiltratieruimtes op de grens van woningen en park zijn een ander onderdeel.

Planning

Volgens planning wordt het voormalige industriegebied al in de zomer van 2017 geactiveerd met tijdelijke invullingen, zoals een kinderboerderij. De echte bouwstart wordt verwacht in het najaar van 2018.

Het winnende team bestaat uit projectontwikkelaar ION,  stedenbouwkundig bureau CroonenBuro5, multidisciplinaire ingenieursbureau Antea Group, landschapsarchitecten DELVA Landscape Architects / Urbanism en ARA, architectenbureaus B-architecten, A1 planning en Denc!-studio, duurzaamheidsdeskundige 3E en Common Ground als communicatiebureau. 

Voor meer informatie, neem contact op met Mark van der Poll