Gezamenlijke aanpak in (her)ontwikkeling zorgvastgoed
Nieuws

Gezamenlijke aanpak in (her)ontwikkeling zorgvastgoed

6 oktober 2014

Rondetafelbijeenkomst scheiden wonen en zorg d.d. 2 oktober 2014

Gerelateerde speerpunten:

In de praktijk merken we dat het scheiden van wonen en zorg in relatie tot de ruimtelijke wet- en regelgeving veel vragen oproept bij het uitwerken van plannen door zorginstellingen en gemeenten. Om die reden heeft CroonenBuro5 in samenwerking met Van Aarle De laat op 2 oktober 2014 een rondetafelbijeenkomst over dit thema georganiseerd. Tijdens deze interactieve bijeenkomst hebben wij zorginstellingen, gemeenten en provincie bijeengebracht om in gezamenlijkheid de vraagstukken in beeld te krijgen en tot oplossingsrichtingen te komen. 

Wij kijken terug op een inspirerende middag, waarbij begrip is ontstaan voor elkaars positie bij de (her)ontwikkeling van zorgvastgoed. Duidelijk werd dat de voornaamste vraagstukken gekoppeld zijn aan:

  • het effect van extramuralisering op de woningmarkt(programmering);
  • de rol die zorginstellingen nemen in de (aanstaande) opgave voor korte en lange termijn;
  • de praktische effecten van scheiden van wonen en zorg op aspecten als parkeren en brandveiligheid.

Tijdens de bijeenkomst bleek hoe belangrijk het is om met elkaar in gesprek te zijn. Juist door de gevarieerde samenstelling aan achtergronden van de deelnemers werden veel invalshoeken belicht en onderlinge duidelijkheid gecreëerd. Wij hebben daaruit geconcludeerd dat het niet bij deze ene keer moet blijven. Wij adviseren gemeenten en zorginstellingen om elkaar op te zoeken, opgaven gezamenlijk in beeld te brengen en aan te pakken. Dan vinden we altijd wel een oplossing. Het omgevingsrecht sorteert hier ook op voor. Wij helpen graag om deze dialoog te organiseren, opgaven te structureren, mee te denken in een aanpak en uw projecten te realiseren.

Wilt u meer informatie over de uitkomsten van de bijeenkomst, het opstarten van een lokale dialoog en/of het vlottrekken van een (her)ontwikkelingsproject, neemt u dan contact met ons op.