Energietransitie in omgevingsvisie en omgevingsplan
Nieuws

Energietransitie in omgevingsvisie en omgevingsplan

22 augustus 2017

CroonenBuro5 is een pilot naar energietransitie in omgevingsvisies en omgevingsplannen gestart. Deze pilot is uitgezet door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met als doel om de ambities en doelstellingen omtrent energie en duurzaamheid te koppelen met de kansen die de Omgevingswet biedt.

Gerelateerde pijlers:

 De doelstelling van het Rijk is om als land in 2050 energieneutraal te zijn. Deze doelstelling heeft ook betrekking op de provincies, regio’s en gemeenten.

In de pilot bundelt CroonenBuro5 haar krachten met de duurzaamheidsambities van de gemeente Waalwijk. De gemeente Waalwijk heeft de ambitie om in 2043 als gemeente energieneutraal te zijn. De insteek van de pilot energietransitie is om deze versnelling van de doelstelling ook daadwerkelijk te realiseren. Hierbij wordt de focus gelegd op hoe deze ambitie ingevuld kan worden in de omgevingsvisie en/of het omgevingsplan en met welke werkwijze en regeling het meeste draagvlak ontstaat voor een versnelling van de noodzakelijk energietransitie. 

Met andere woorden een grote uitdaging met als doel een bijdrage te leveren in het realiseren van een hoge duurzaamheidsambitie.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Stan van Esdonk.