Boeiende bijeenkomst bestemmingsplan buitengebied en planMER
Nieuws

Boeiende bijeenkomst bestemmingsplan buitengebied en planMER

8 oktober 2014

Op 7 oktober jl. organiseerde Croonenburo5 samen met Antea Group een bijeenkomst over het bestemmingsplan buitengebied en de milieueffectrapportage (m.e.r.).

Gerelateerde speerpunten:

In deze bijeenkomst is met diverse West-Brabantse gemeenten van gedachten gewisseld over de mogelijke aanpak voor bestemmingsplannen buitengebied in combinatie met een planMER. Recente jurisprudentie en nieuw beleid, waaronder de provinciale Verordening ruimte, en zaken als de PAS en BZV waren input voor een boeiende interactieve middag. Naast een inhoudelijke toelichting was er volop de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Ook zijn er diverse praktijkervaringen uitgewisseld. De aanwezigen hebben dit aanbod van informatie en interactie allen als zeer boeiend ervaren.

De bijeenkomst werd gehouden op het stadskantoor van de gemeente Roosendaal, die hiervoor zeer gastvrij de gelegenheid bood.

Heeft u een vraagstuk in relatie tot dit onderwerp? Wij praten u graag bij en neem gerust contact op met Stan van Esdonk of Ellen Boonman (06 20704809).