Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

Het maken van bestemmingsplannen en advisering over juridisch-planologische vraagstukken is ons dagelijks werk. Wij werken aan plannen voor bestaand stedelijk gebied, stedelijke ontwikkeling, buitengebied, bedrijventerreinen, infrastructuur en recreatie- en natuurgebieden.

De schaalniveaus waarop wij werkzaam zijn varieren van gemeentelijk grondgebied tot op kavelniveau. Op het vlak van het buitengebied zijn we een van de toonaangevende bureaus van Nederland. CroonenBuro5 heeft alle expertise die nodig is voor het opstellen van bestemmingsplannen en de daarbij benodigde onderzoeken zelf in huis. Alle onderzoeken die nodig zijn kunnen wij voor u verrichten en/of organiseren. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende onderzoeken: akoestiek, flora en fauna, archeologie, bodem, watertoets en luchtkwaliteit.